Antibiotika: resistans och miljö

Kursens tredje tillfälle handlar om djur, miljö och hälsa, Joakim Larsson lotsar oss igenom läget, hur mikroorganismer och deras gener rör sig mellan djur, människor och omgivande miljö. Det handlar om djurhållningens konsumtion av antibiotika förstås, för tillväxt, och för allmänt förebyggande medicinering.  Det har tex använts preparat som liknar Vancomycin, som används för riktigt […]

Läs mer

Skolverkets programmerings-turné landar i Göteborg

Så var det vår tur, 187 matematik/tekniklärare samlas i Göteborg för att få en lägesrapport om hur vi ska tolka de nya skrivningarna i kursplanerna. Jag har sett fram emot dagen, för det behövs en tydlig och framför allt gemensam målbild av vad en elev som lämnar årskurs 9 ska kunna. Inledningen anger tonen, och […]

Läs mer

Nyhetsvärderaren, giftig algblomning och resande i framtiden

När våra tonåringar i 9c arbetar med något syns det att de siktar på att verkligen förstå. De köper inget tomt argument, de är riktiga mästare på att tvivla,de är inte lättlurade helt enkelt. Vilket gör att vi får lägga ner en hel del arbete för att motivera de arbetsuppgifter som serveras, beskriva olika aspekter av […]

Läs mer

Med niorna på fiskauktion kl 0700

I Göteborg har vi en pedagogisk verksamhet knuten till fiskauktionen, något att vara stolt över och därför också förstås besöka med alla elever. Så vi tar varje år med niorna på en morgontur genom staden till nyfångad fisk, såväl insjöfisk som havets fångster i form av torsk, makrill, marulk, rödspättor och skaldjur. Fina humrar (och […]

Läs mer

Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus

I mitt lektorsuppdrag att fläta samman forskning och undervisningspraktik ingår att planera för stadsdelens kompetensutveckling. I praktiken betyder det att jag driver en långsiktig kompetensutvecklingsplan som bland annat gestaltar sig i kollegialt lärande varje vecka och gemensamma heldagar per år. Det är nu dags att ställa in vår strålkastare på elevers välbefinnande, vi ser tydligt i […]

Läs mer

#PopUpDig17

Sätt 230 personer som snart ska på semester i samma rum, prata digitalisering av utbildning, formulera problemställningar, skissa på lösningar, ifrågasätt förgivettaganden- där har du basen för #PopUpDig17! Det finns internationell inspiration här idag i form av Neil Selwyn, Monash/Melbourne och Ben Williamson, Stirling/UK, båda med ett välutvecklat och nyanserat kritiskt perspektiv. Presentationerna spelades in […]

Läs mer

Programmering för alla?!

Äntligen! Så säger många, och jag kan inkludera mig själv i den kommentaren. Samtidigt finns det en del förutsättningar som måste komma på plats för att de förändringar i läroplanerna som gäller från 1 juli 2017 ska bidra till höjd kvalitet på undervisningen för alla elever. De flesta förändringarna som berör merparten av  grundskolans undervisningsämnen […]

Läs mer