vecka 44

Vecka 44 har blivit en av årets mest intensiva veckor vad det gäller lärares kompetensutveckling. Jag sitter nu på tåget mellan Karlstad och Göteborg efter att haft ett seminarium med cirka 80 lärare, elevhälsa och rektorer om hållbar utveckling i undervisningen, det var personal från fyra värmlandsskolor som bestämt sig för att arbeta medvetet med […]

Läs mer "vecka 44"

Den tionde CUL-konferensen, digitala kompetenser och luftens kemi

Dags att utvärdera CUL(Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) forskarutbildning efter drygt tio år? Ja, det är nu läge att fråga sig vilken genomslagskraft det har varit och förhoppningsvis fortfarande är! Nu börjar självvärdering och extern utvärdering, ser fram emot att se var alla som disputerat hamnat, vilka forskningsfält som vi rör oss inom och om […]

Läs mer "Den tionde CUL-konferensen, digitala kompetenser och luftens kemi"

Likabehandlingsplan, digitalisering, nyanländas lärande och EU:s dataskyddsreform

Mycket händer nu, till synes skilda från varandra, men vid närmare eftertanke hänger allt i rubriken ihop. Tätt ihop. När jag pratar likabehandlingsplan med våra elever handlar det numera mestadels om hur vi använder digitala resurser på ett respektfullt och klokt sätt. När vi pratar om digitalisering utifrån en ny kommisionsrapport och Linda Mannilas blogg […]

Läs mer "Likabehandlingsplan, digitalisering, nyanländas lärande och EU:s dataskyddsreform"

Utvecklingssamtal, globala mål ochVFU

Dagar med sällan skådad variation har passerat. Det är mycket stimulerande att ofta få chansen att jobba på gränsen till den egna kapaciteten och därför också ständigt lära nytt.Varje dag finns det någon forskningsrapport eller översikt som behöver borras i för det händer många saker snabbt. Idag började mitt ”morronpass” med Jonas Vlachos debattinlägg om […]

Läs mer "Utvecklingssamtal, globala mål ochVFU"