Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus

I mitt lektorsuppdrag att fläta samman forskning och undervisningspraktik ingår att planera för stadsdelens kompetensutveckling. I praktiken betyder det att jag driver en långsiktig kompetensutvecklingsplan som bland annat gestaltar sig i kollegialt lärande varje vecka och gemensamma heldagar per år. Det är nu dags att ställa in vår strålkastare på elevers välbefinnande, vi ser tydligt i […]

Läs mer "Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus"