Programmering för alla?!

Äntligen! Så säger många, och jag kan inkludera mig själv i den kommentaren. Samtidigt finns det en del förutsättningar som måste komma på plats för att de förändringar i läroplanerna som gäller från 1 juli 2017 ska bidra till höjd kvalitet på undervisningen för alla elever. De flesta förändringarna som berör merparten av  grundskolans undervisningsämnen […]

Läs mer "Programmering för alla?!"