Granskning av vetenskapliga artiklar

Jag är granskare i tre vetenskapliga tidskrifter och med ojämna mellanrum kommer förfrågningar från redaktörerna med förslag på manus att granska. Idag var en sådan dag när jag bestämde för att stänga in mig i en bubbla för granskning och verkligen inte störas av omvärlden. Det är väldigt spännande att granska, dels för att det […]

Läs mer "Granskning av vetenskapliga artiklar"

Lärlabbet om forskning i skolan

Idag är det tågresa till Stockholm för inspelning av Lärlabbet. Vi ska prata om forskning i skolan, hur det kan se ut i praktiken. Jag vet att förutsättningarna runtom i landet skiljer sig åt, men framför allt ser jag att situationen märkbart förbättrats de senaste åren för att få ett tätare samarbete mellan akademi och […]

Läs mer "Lärlabbet om forskning i skolan"

Euroskills med åttorna

I år var det ovanligt många duktiga ungdomar tycker jag, och de visar upp sina förmågor på yrkes-EM i 35 grenar på Svenska Mässan. Jag är på plats med mina åttor och vi letar specifikt efter barriärer som vi kan se hindrar killar och tjejer att bryta könsstereotyperna i yrkesvalet. Det målades, svetsades, mekades, printades, […]

Läs mer "Euroskills med åttorna"