Med niorna till IVL

Ännu ett företagsbesök som visar hur viktigt det är att ha en välförberedd klass!Vi har nu jobbat en månad med luftens kemi, luftföroreningar och tekniska system, och med det i bagaget kunde niorna ställa väldigt bra frågor, förstå allt som sades och dessutom visa att det går alldeles utmärkt att besöka labmiljö med grundskoleelever. Det […]

Läs mer

Brobyggarkonferens och besök från Heidelberg

Ingen vecka är den andra lik, den här veckan kryddades med en arbetskonferens om vår lärarutbildning och avslutades med besökare från Heidelbergs lärarutbildning om ett Erasmus+samarbete. Det som gjorde arbetskonferensen om Brobyggaren extra intressant var att vi nu efter två års pilotprojekt har såpass många erfarenheter att det går att dra en del tidiga slutsatser. […]

Läs mer

Tekniktävlingsdags för åttorna

Nu har de verkligen använt en massa kreativa förmågor för att skapa en vision av hur transporter kan se ut i Göteborg runt 2050! Jag fascineras varje gång vi startar ett projekt hur entusiastiska och drivna de är på att utifrån sina idéer hitta information, göra ritningar, argumentera och göra 3D-printade modeller som de själva […]

Läs mer

Utbildning i Finland

Några dagar i Åbo sätter spår i tankarna om vad god utbildning är. Jag ser traditionell katederundervisning blandat med modern programmering/kodning, prydliga och pigga tonåringar blandat med skoltrötta ögon. Ganska likt hur vi har det på hemmafronten med andra ord. Vi har varit på en skola med svenskspråkig undervisning Luostarivuoren koulu och guidats av en otroligt inspirerande […]

Läs mer

Synkrotronbesök

Förra året var jag en vecka på CERN och i år är det en liknande besöksvecka på naturvetenskapliga forskningsinstitutut: först i Lund på ESS (syns på bilden ovan, det är en stor byggarbetsplats, klar 2019)och MAX lab IV, därefter ESRF i Grenoble. Det visade sig vara en väldigt viktig kombination för att kunna använda fysikens landvinningar […]

Läs mer

Vad jag lärde mig av skolledare från Ontario

Det finns skolsystem i världen som lyckas bättre än andra. Vi tittar på Finland (jag ska till Åbo om två veckor) och vi tittar på Kanadas utvecklingsarbete. Idag har vi besök av skolledare från Ontario, en delstat med 13 miljoner invånare och en skolsystem som både liknar och skiljer sig från oss. Framför allt ser […]

Läs mer