Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus

I mitt lektorsuppdrag att fläta samman forskning och undervisningspraktik ingår att planera för stadsdelens kompetensutveckling. I praktiken betyder det att jag driver en långsiktig kompetensutvecklingsplan som bland annat gestaltar sig i kollegialt lärande varje vecka och gemensamma heldagar per år. Det är nu dags att ställa in vår strålkastare på elevers välbefinnande, vi ser tydligt i forskning och beprövad erfarenhet att det är en förutsättning för att kunna lära. I år har jag till min stora glädje kunnat få med elevhälsans personal på samma dag, inte svårt egentligen eftersom vi har gemensam målsättning- men i praktiken kan snabbt kalendrar fyllas av annat om vi inte samplanerar i god tid. Vilket vi gjorde redan i maj och  juni:). Så den 14 september ser ut att bli en bra blandning av dagsaktuella frågor kopplat till elevers välbefinnande. Det är ett stort område, som därför måste avgränsas för att dagen inte ska bli för ytlig. <Den här dagen kommer att ha fokus på jämställdhet och normer. Vi har utöver våra styrdokument i skollag och läroplan uppdrag från politiken att arbeta aktivt med jämställdhet. Det är från min horisont ett område som varit viktigt i flera decennier, och som vi aldrig verkar kunna luta oss tillbaka och säga att ”nu är det löst”. Hela tiden måste vi erövra normer genom normkritik och normmedvetenhet. Samhällen förändras, människor likaså, och skolans uppdrag att ge alla elever likvärdiga chanser är ett stort ansvar. Till vårt stöd finns det tack och lov en hel del resurser!

Vi har först och främst internationella dokument, till exempel i form av globala målen. Jämställdhet, rätten till utbildning, hälsa och välbefinnande, alla står de med. Vi har FN:s mänskliga rättigheter, vi har Barnkonventionen, alla är de starka texter som talar om för oss att ständigt arbeta för jämställdhet. Vi har läroplanen, Lgr 11, diskrimineringslagen, vi har tydliga direktiv och stödmaterial från Skolverket. Med andra ord,det bör inte råda någon tvekan om hur riktlinjerna är dragna- men hur ser det ut i praktiken? Nyhetsrapportering och forskning visar på att ungdomar gör alltmer stereotypa gymnasieval och yrkesval. Mobbning på nätet och i den fysiska världen är ett stort problem och har inte sällan sexuell prägel. Unga människors livsval begränsas av starka kulturella normer. Elevenkäterna som genomförs varje år visar att killar och tjejer uppfattar skolan på olika sätt vad det gäller bla inflytande. Vi behöver alltså mobilisera all vår gemensamma kompetens: lärare, skolledare, elevhälsa, utvecklingsledare och forskare. Det är därför viktigt att en gemensam kompetensutvecklingsdag rymmer just dessa personer samtidigt! Och nu kan jag konstatera att dessa personer finns med den 14 sep när vi ses ca 130 personer. Vi ska arbeta med ovanstående frågor hela vägen från vad det står i dokumenten till hur vi genomför dem i våra skolor. Hela fredagen den 15 sep kan vi konkretisera i våra arbetslag på skolorna hur vi samplanerar och stöttar varandra. Vi vet från svensk organisationsforskning att framgångsrika skolor har en tydlig kultur av samarbeten. Från teori till praktik. Från ord till handling. Jag ser verkligen fram emot dessa dagar!

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s