Brobyggarens årliga konferens

Som en avslutning på tre års pilotutbildning övergår nu Brobyggaren till en permanentad lärarutbildning, och det är nu dags för pilotperiodens sista konferens, med utvärderingar och framåtblickar. Maria Jarl inleder presentationerna med att fokusera på samverkan för att stärka lärarutbildningen. Det är ett viktigt perspektiv, eftersom vi via politiska direktiv, utvärderingar, utvecklingsprojekt och forskning vet att lärarutbildningen […]

Läs mer "Brobyggarens årliga konferens"