Med niorna på fiskauktion kl 0700

I Göteborg har vi en pedagogisk verksamhet knuten till fiskauktionen, något att vara stolt över och därför också förstås besöka med alla elever. Så vi tar varje år med niorna på en morgontur genom staden till nyfångad fisk, såväl insjöfisk som havets fångster i form av torsk, makrill, marulk, rödspättor och skaldjur. Fina humrar (och […]

Läs mer "Med niorna på fiskauktion kl 0700"