Använd gärna den lektorskompetens som finns i landet

  Lena Adamsson och Morten Sager efterlyser i Altinget en forskningsbaserad skolutveckling i Sverige och föreslår en tydligare beskrivning av försteläraruppdraget och genomförande av utvecklingsskolor med en särskild kompetens för att driva utvecklingsarbete. Utan tvekan är behovet av att uthålligt arbeta med framgångsrika undervisningsmetoder stort, vi behöver ständigt utveckla en utbildning som klarar alla krav […]

Läs mer "Använd gärna den lektorskompetens som finns i landet"

Brobyggarens årliga konferens

Som en avslutning på tre års pilotutbildning övergår nu Brobyggaren till en permanentad lärarutbildning, och det är nu dags för pilotperiodens sista konferens, med utvärderingar och framåtblickar. Maria Jarl inleder presentationerna med att fokusera på samverkan för att stärka lärarutbildningen. Det är ett viktigt perspektiv, eftersom vi via politiska direktiv, utvärderingar, utvecklingsprojekt och forskning vet att lärarutbildningen […]

Läs mer "Brobyggarens årliga konferens"

Montessori 3.0

Måndag och tisdag tillbringar 450 lärare och skolledare med Paul Epstein. Paul introducerar sig med att problematisera att det finns flera inflytelserika fd montessorielever, som Bill Gates och Mark Zuckerberg, samtidigt som  montessoriutbildningen minskat i USA. Dagens fokus är på hur samhället förändrats sedan Maria Montessori dog 1952, och idag är det ett digitaliserat samhälle vi lever i. […]

Läs mer "Montessori 3.0"

oktober och konferenser

En titt i kalendern förklarar varför min resväska är ständigt packad: 9-10 oktober NO-biennal i Göteborg, 16-17 oktober teknikdidaktikkonferens i Norrköping, 24-25 oktober doktorandkonferens på Hisingen med CUL,och 30-31 oktober montessorikonferens i Göteborg. Det är mycket tankekraft och bra energi i omlopp under dessa konferenser, och med rimligt tåg/bussavstånd är det försvarbart att ses. Jag har däremot […]

Läs mer "oktober och konferenser"

Antibiotika: resistens och miljö

Kursens tredje tillfälle handlar om djur, miljö och hälsa, Joakim Larsson lotsar oss igenom läget, hur mikroorganismer och deras gener rör sig mellan djur, människor och omgivande miljö. Det handlar om djurhållningens konsumtion av antibiotika förstås, för tillväxt, och för allmänt förebyggande medicinering.  Det har tex använts preparat som liknar Vancomycin, som används för riktigt […]

Läs mer "Antibiotika: resistens och miljö"

Med niorna på fiskauktion kl 0700

I Göteborg har vi en pedagogisk verksamhet knuten till fiskauktionen, något att vara stolt över och därför också förstås besöka med alla elever. Så vi tar varje år med niorna på en morgontur genom staden till nyfångad fisk, såväl insjöfisk som havets fångster i form av torsk, makrill, marulk, rödspättor och skaldjur. Fina humrar (och […]

Läs mer "Med niorna på fiskauktion kl 0700"

Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus

I mitt lektorsuppdrag att fläta samman forskning och undervisningspraktik ingår att planera för stadsdelens kompetensutveckling. I praktiken betyder det att jag driver en långsiktig kompetensutvecklingsplan som bland annat gestaltar sig i kollegialt lärande varje vecka och gemensamma heldagar per år. Det är nu dags att ställa in vår strålkastare på elevers välbefinnande, vi ser tydligt i […]

Läs mer "Kompetensutveckling med elevers välbefinnande i fokus"

#PopUpDig17

Sätt 230 personer som snart ska på semester i samma rum, prata digitalisering av utbildning, formulera problemställningar, skissa på lösningar, ifrågasätt förgivettaganden- där har du basen för #PopUpDig17! Det finns internationell inspiration här idag i form av Neil Selwyn, Monash/Melbourne och Ben Williamson, Stirling/UK, båda med ett välutvecklat och nyanserat kritiskt perspektiv. Presentationerna spelades in […]

Läs mer "#PopUpDig17"