Nätmobbning- vad kan forskning bidra med när skolan ska hantera det?

Denna fredag är en första träff i en serie tillsammans med kollegor i staden och Sofia Berne, forskare på GU:s psykologiska institution. Vi utgår från de utmaningar vi har i vår verksamhet förstås, men det finns numera en hel del nationell och internationell forskning. The Hurt self är till exempel en avhandling från 2016 av […]

Läs mer

Forskningsvecka på Kristineberg

På Kristineberg har GU ett marinbiologiskt center som vi kan boka in oss på, så den här veckan är det skrivarvecka för våra CUL-doktorander med inriktning mot naturvetenskap och matematik. Det betyder handledning, bolla teorier, metoder, resultat, analys, implikationer för skola och samhälle, i stort sett helt ovärderliga dagar för att vara varandras kritiska vänner. […]

Läs mer

Granskning av vetenskapliga artiklar

Jag är granskare i tre vetenskapliga tidskrifter och med ojämna mellanrum kommer förfrågningar från redaktörerna med förslag på manus att granska. Idag var en sådan dag när jag bestämde för att stänga in mig i en bubbla för granskning och verkligen inte störas av omvärlden. Det är väldigt spännande att granska, dels för att det […]

Läs mer

Lärlabbet om forskning i skolan

Idag är det tågresa till Stockholm för inspelning av Lärlabbet. Vi ska prata om forskning i skolan, hur det kan se ut i praktiken. Jag vet att förutsättningarna runtom i landet skiljer sig åt, men framför allt ser jag att situationen märkbart förbättrats de senaste åren för att få ett tätare samarbete mellan akademi och […]

Läs mer

Euroskills med åttorna

I år var det ovanligt många duktiga ungdomar tycker jag, och de visar upp sina förmågor på yrkes-EM i 35 grenar på Svenska Mässan. Jag är på plats med mina åttor och vi letar specifikt efter barriärer som vi kan se hindrar killar och tjejer att bryta könsstereotyperna i yrkesvalet. Det målades, svetsades, mekades, printades, […]

Läs mer

Med niorna till IVL

Ännu ett företagsbesök som visar hur viktigt det är att ha en välförberedd klass!Vi har nu jobbat en månad med luftens kemi, luftföroreningar och tekniska system, och med det i bagaget kunde niorna ställa väldigt bra frågor, förstå allt som sades och dessutom visa att det går alldeles utmärkt att besöka labmiljö med grundskoleelever. Det […]

Läs mer

Brobyggarkonferens och besök från Heidelberg

Ingen vecka är den andra lik, den här veckan kryddades med en arbetskonferens om vår lärarutbildning och avslutades med besökare från Heidelbergs lärarutbildning om ett Erasmus+samarbete. Det som gjorde arbetskonferensen om Brobyggaren extra intressant var att vi nu efter två års pilotprojekt har såpass många erfarenheter att det går att dra en del tidiga slutsatser. […]

Läs mer