Revidering av kemisäkerhetsarbetet

Vad kan vara bättre att göra på sista semesterdagen än att revidera skolans kemisäkerhetsdokumentation? Mer rationellt än det kan verka, i morgon kommer vi alla tillbaka efter sommaruppehållet och det är nya kollegor att introducera, nya scheman att konkretisera, lokaler att göra i ordning, med andra ord ingen tid att sitta med djupare analyser och lagtexttolkningar. Dessutom en bra uppmjukning inför an vardag med väckarklocka, lite mer kontorsmässig klädsel och bestämda tider.

I våras genomfördes en kontroll i Gbg, varje stadsdel fick sina kemiinstitutioner granskade ur säkerhetssynpunkt. Resultaten var nedslående: gamla kemikalier som borde utfasas, bristfälliga instruktioner för städpersonal, icke existerande riskbedömningar, icke fungerande säkerhetsutrustning. Jag var dock tillfreds med att granskningen äntligen genomfördes av vår huvudman eftersom det är när bristerna kommer i dagen som åtgärder kan vidtas. För vår egen del genomfördes kontrollen nära efter vår flytt till Elyseum så jag hade redan fasat ut en del gamla kemikalier, bara några få kvar. Däremot var ju säkerhetsanordningarna i form av nöd- och fast ögondusch icke existerande, och min slutsats var att vi inte kunde genomföra flera av de klassiska laborationerna innan fast ögondusch installerats. Med en engångsögondusch återstår väldigt enkla laborationer. Men installationsfrågor tar tid, och ärendet jag påbörjade med förvaltningen i april/maj är fortfarande inte avslutat även om rektor beslutat att vi ska installera fast ögondusch. Förhoppningsvis kan detta lösas innan eleverna börjar nästa vecka, jag har satt det högst på prioriteringslistan.

Arbetsmiljöverkets skrifter , ex AFS 2011:19, har uppdaterats och regelverket hårdnat. Att vi inte kan göra slime med borax och PVA längre kännetecknar de förändringar som skett kring kemikalieanvändning i skolan, ökade kunskaper om toxicitet och miljöpåverkan gör att flera klassiker nu får strykas från kemilektionerna. KRC har åtskilligt material tillgängligt vilket spar onödigt merarbete. Så nu är kemisäkerhetspärmen snart helt uppdaterad med nya utökade kemisäkerhetsdatablad med exponeringsscenarier, skriftliga instruktioner till städpersonal tydligare, kemikalierna omvärderade. I praktiken betyder det att kursplanens skrivningar kring centralt innehåll och kunskapskrav måste tolkas för att maximera elevernas möjligheter att få goda kunskaper samtidigt som en hel del av den klassiska kemiundervisningens numera säkerhetsrödflaggade kemikalier byts ut mot snällare varianter. Kreativitet och goda kemikunskaper krävs för detta förstås!  Dags för att kemilärare slår sina huvuden ihop mer och inventerar bra laborationer, vi har ju bra arenor, ex några av de facebookgrupper som jag tycker har väldigt bra fokus, ex NO i grundskolan. I höst blir det dessutom tre heldagar i CfS regi kring kemisäkerhet, hoppas alla skolor skickar alla sina kemilärare!

 

På bilden från 2009 tittar eleverna på lågfärg från kopparsulfat löst i vatten. Koppar(II)sulfat står nu som prioriterat riskminskningsämne.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s