Lördagsforskning

Om en konferens som handlar om utbildningskvalitet läggs på en lördag kommer bara de som verkligen är intresserade. Ja, det verkar stämma, vi är 300 lärare, forskare, skolledare som kommer till Burgården för att vara med på ResearchED, en knytkonferens med rötter i Storbritanninen, startad av Tom Bennett för några år sedan. Programmet är blandat, med fokus på relationen policy-undervisning-forskning, hur dessa samarbeten kan stärkas. Att det skapats starkare samarbeten mellan forskning och undervisning i flera europeiska länder de senaste åren är tydligt, men hur är det med banden mellan undervisning och utbildningspolitik? Flera sådana inslag på bristande samtalsytor kom fram idag, bland annat kring evidensbaserat ledarskap och uppochnervända pyramider (idag kallat flippat system) där lärarna placeras på toppen istället för regeringens utbildningspolitik. Tankarna är förstås intressanta även om mycket handlar om visioner snarare än realiserad verklighet.

Jag vågar inte påstå att konferensen var didaktisk eller fokuserande på lärandet i sig och på så sätt undervisningspraktiknära, eftersom glidningen mot policynivån var såpass tydlig, däremot var det definitivt skolledarpraktiknära. Hade varit mycket bra om fler skolledare varit på plats med andra ord! Från oss i Centrum hade vi en liten men engagerad delegation med Carina, Cissi, Mitra, Martin och jag. Vi försökte dela upp så vi skulle täcka så mycket som möjligt av de parallella sessionerna. Alltid svårt att välja, men om man nyligen lyssnat på Anders Jönsson om formativ bedömning kan det vara läge att lyssna på någon ny bekantskap. Majoriteten av presentatörerna var från Storbritanninen, men även flera från Nederländerna, Norge och Finland. Mycket spännande!Marion Stenneke från Nederländerna berättade om den departementsbaserade organisationen NRO som stöttar lärare med forskningssammanställningar, forskningsanslag, supportservice och en forskningstidskrift riktad till lärare. Flera bra aktiviteter som vårt nystartade Skolforskningsinstitut borde kunna inspireras av, det verkar till exempel inte vara så lätt för skolor att ta del av forskningsanslag nu i Sverige trots fagra löften om ökade samarbeten skola-forskning.

Philippa Cordingley från CUREE har mycket att tillföra våra pågående processer i Sverige kring lärares kompetensutveckling. Intressant att vi var flera som fastnade för en av hennes meningar ” new ideas are not necessarily better but they they messes things up, that´s good”. Hon har dessutom lämnat ifrån sig en review om reviews om ”Effective CPDL”, blir min läsning så snart som möjligt med andra ord. Eftersom vi jobbat med formativ bedömning i flera år nu och är redo för att mäta effekter bland elever på ett strukturerat sätt såg jag fram emot att lyssna på Åsa Hirsch som har en mycket bra överblick på de forskningsansatser som gjorts hittills i Sverige, hon ser dessutom hur kontextbefriade studierna presenteras i media, alla viktiga data om ålder på elever etc försvinner och istället klumpas det samman allt från lågstadium till universitetsstudenter i samma effektstorlek av tex kamratbedömning. Och mycket riktigt är det dessutom magert med elevnära studier, 10 av 400 peer reviwed studier i sammanställningen,vilket gör det extra intressant för oss att titta på just detta.

Jag vandrar vidare mot fler diskussioner kring utbildningspolitik. Presentationen av Tine Sophie Pröitz handlade om policyförändringar, till exempel hur en ny typ av ”result meetings” blivit allt vanligare på skolorna i Norge, att tala om data från diverse underlag: nationella prov, elevenkäter, elevtester (Svein berättade att det i Oslo nu finns tusentals ”kontrollanter” som besöker och samlar in resultatdata från skolorna). Att trenden är tydlig och att NPM har slagit igenom såpass brett i Europa syntes även i nästa presentation av Gary Jones och Chris Brown från Storbritannien, deras argumentation kring evidens är definitivt ett tecken i tiden på hur ofta vi bör mäta elevernas resultat för att policynivån ska vara nöjd. Jag fick en intressant pratstund med dem efteråt, och Gary skickade lite mer bakgrundsinformation till min mailbox som jag tänker fördjupa mig i.

Rene Kneyber från Nederländerna, med en något oklar position inom utbildningsdepartementet talade sig varm för att flippa policytriangeln och lyfta fram lärarkåren, göra uppror mot det nyliberala, aktivera sig i nätverk och strida för utbildningens breda uppdrag istället för att krympa ner skolans roll till enkla faktakunskapsmemorering, dvs det som prioriteras i PISA, TIMSS etc. Detta flippade system ska på så sätt vara en service för lärare istället för att regeringen ska tala om för lärarna vad de ska göra. Med andra ord är det två holländska presentatörer som ger en liknande bild av vad som händer nu i deras kontext, spännande!

Under dagen har jag hunnit prata mycket med Svein Sjöberg, bland annat är han bekymrad för hur den förlängda lärarutbildningen ska kunna locka tillräckligt många unga människor att vilja bli lärare. Han har tidigare under dagen presenterat sin specialitet med djupa kunskaper inom politiken bakom PISA. Han har visat på många svagheter i hur detta mätinstrument verkligen mäter det vi vill veta, det går att manipulera i tex översättningar. På eftermiddagen fortsatte Joakim Landahl från Stockholms universitet på denna ”tävlingstråd” genom att ge en bakgrund till hur vi tidigare mätt undervisningskvalitet. Hans exempel var först och främst Parisutställningen 1900 då Sveriges paviljong fokuserade på hur bra vi var- dock inte i naturvetenskap och matematik som mäts i TIMSS och PISA numera, dvs Sputknikeffekten, utan i slöjd och frihandsteckning. Mycket intressant att de undervisningsämnen vi valde att lyfta fram för internationell skärskådning för drygt 100 år sedan var de estetiska ämnena!

Det var en intressant dag med sitt fokus på utbildningspolitik och en direkt uppmaning flera gånger för lärare att engagera sig i sådana frågor- extra intressant nu eftersom vi sprungit på bollen i flera år att engagera oss i forskningsfrågor. Dags att göra båda delarna med andra ord, de hör förstås ihop.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s